Atölye Bez Eylül Ayı Takvimi

Proje Özet Kitapçığı Yayımlandı! Our Project Brief is Online!


Adil ve Temiz Giyim Tekstili Arz/Talep Modeli Projesi Kasım ayında proje faaliyetlerini tamamlayarak sona erdi. Araştırma ve üretim süreçlerinin detaylarını incelemek adına proje özet kitapçığına erişmek için tıklayın.

Click here to find the project outcomes of The Fair and Clean Clothing Textile Demand-Supply Model Project of the Bez Research Group.


Tasarımı Açmak: Adil ve Ekolojik Bir Giysinin Süreçleri Çalıştayı 22-23 Mayıs’ta!


Zeytindalı Kadın Kooperatifi‘nin yeni girişimi Bez, Ankara Kalkınma Ajansı mali desteği ile 22-23 Mayıs tarihlerinde Tasarımı Açmak: Adil ve Ekolojik Bir Giysinin Süreçleri Çalıştayı‘nı gerçekleştiriyor.

Çalıştayın ilk günü değerli konuşmacılarımız eşliğinde moda ve tedarik zincirlerindeki çıkmazlar, imkanlar ve kapsayıcı, amaçlı, sorumlu tasarım üzerine tartışacağız. İkinci gün ise ilk gün ele alınan soruları yanımıza alıp, kapsayıcılık, uzun ömürlülük, çok amaçlılık, döngüsellik ve belki henüz ortaya çıkmamış boyutlar ile bir tasarım gerçekleştireceğiz. Çağrı metnini görüntülemek için tıklayın.

Konuşmacılar


Şölen Kipöz, İzmir Ekonomi Üniversitesİ, Tekstil ve Moda Tasarımı Bölümü, Doç. Dr.
Hakan Karaosman, University College Dublin, Fashion’s Responsible Supply Chain Hub (FReSCH), Dr.
İrem Arıkan Ekşi, Bilgi Üniversitesi, Moda Tasarımı Bölümü, Dr. Öğr. Üyesi
Ebru Debbağ, Indigofriends, Kurucu

Sanem Odabaşı, Eskişehir Teknik Üniversitesi, Tekstil ve Moda Tasarımı Bölümü, Ar. Gör.
Nesrin Türkmen, Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi, Güzel Sanatlar Fakültesi, Tekstil ve Moda Tasarımı Bölümü, Doç.
Duygu Atalay, Beykent Üniversitesi, Tekstil ve Moda Tasarımı, Öğretim Üyesi
Gözde Bursalıgil, Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi, Güzel Sanatlar Fakültesi, Tekstil ve Moda Tasarımı Bölümü, Dr. Öğr. Üyesi

Program Akışı


Panel Günü

Açılış Konuşması / 14.00
1. Oturum Moda ve Tedarik Zincirleri: İmkan ve Çıkmazlar / 14.15 – 15.15
Tartışma Formatında Soru Cevap Bölümü / 15.15 – 15.35
2. Oturum: Tasarımı Açmak: Aktörler ve Yöntemler / 15.45 – 16.45
Tartışma Formatında Soru Cevap Bölümü ve Kapanış Konuşması / 16.45 – 17.10

Uygulama Günü

Tanışma / 13.00  
Grup Çalışmaları / 13.45 
Sunuşlar / 15.45 

Uygulama günü, ilk gün ele alınan soruları yanımıza alıp, kapsayıcılık, uzun ömürlülük, çok amaçlılık, ve döngüsellik gibi boyutlar ile bir tasarım gerçekleştireceğiz. Katılım için kişi sayısı kısıtı bulunduğundan, ilgililerin başvurularını 9 Mayıs’a kadar bekliyor olacağız.