Üretimde temel odağın hız, maliyetlerin azaltılması, daha fazla tüketim ve dolayısıyla kâr olduğu bir bağlamda, bütün bunların beraberinde getirdiği çevresel sorunlar ve insan hakları ihlalleri çözüm bekleyen bir sorunlar yumağı oluşturuyor.  Türkiye’deki hazır giyim sektöründe de enformel ve güvencesiz çalışmanın yaygın, ücretlerin düşük ve çalışma koşullarının eşitsiz ve ağır olduğu gözlemliyoruz. Giyim tekstil üretimindeki tedarik zincirinin şeffaf olmaması, büyük ölçeklerde, ekolojik olmayan yöntemlerle çalışılması ve bu süreçteki adil ve etik olmayan ilişkiler, ekolojik yıkımlara ve çeşitli adaletsizliklere yol açan tutumun en belirgin göstergeleri.  


Bu doğrultuda amaçlarımız;

  • Toplumsal Cinsiyet Eşitliği

Bir örnek model olarak kurmayı planladığımız adil, etik ve şeffaf koşullarda bir tedarik zincirinin parçası olmasını planladığımız Atölye Bez’de, giyim dikiş atölyemiz, dezavantajlı kadınlara eşit ve adil koşullarla kurulmuş bir çalışma ortamı sağlamayı hedefliyor. Bu sayede yoğun eşitsizliklerin bulunduğu çalışma yaşamında dezavantajlı kadınların istihdam imkanını artırmayı ve bu sayede kadınların daha geniş anlamda da toplumsal haklara, eşitliğe ve özgürlüğe erişimine katkı sunmayı amaçlıyoruz.

  • İnsana Yakışır İş ve Ekonomik Kalkınma

Uzun dönemde üretim, tedarik ve tüketim süreçlerine dahil farklı aktörler için (kaynaklar, üreticiler, tüketiciler, vb.) daha adil, etik ve şeffaf koşullarda bir tedarik zinciri örneği kurmak, işin yapılabilirliğini ve gerekliliğini gösterecek iletişim faaliyetleri yürütmek ve böylece zincire dahil farklı aktörlerin dertlerini ortaklaştırarak sorumluluklarımız üzerine bir tartışma zemini açmaktır.

  • Sorumlu Üretim ve Tüketim

Adil ekolojiler içerisinde kurulan tekstil tedarik zincirlerini destekleyen, sorumluluk alan bir toplum hedefi ile yürüttüğümüz çalışmalarımızda üreticiler arasında ilişkisel ticaret/dayanışma ağlarının gelişmesi; eşit, adil çalışma koşullarının sağlanmasının imkan dahilinde olduğu gösterilerek toplumda yaygınlaşması; adil tedarik zincirlerinin ihtiyaçların karşılanmasında alternatif, somut, erişilebilir bir seçenek olarak görünür olması; tüketici üretici arasında şeffaf bir ilişki kurulması değişimlerini yaratmayı amaçlıyoruz.